Σ Υ Λ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ Ι Ο PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 12:39

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Δράμας,

εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια

για τον πρόωρο χαμό του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Γ. Παυλίδη,

στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει!

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ


 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του επιδόματος ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2016 11:33

Mε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών έχουν ήδη καθοριστεί η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για το επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. 
Ως “οικογένεια” θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα ( ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: 
• Σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως και 
• Σε τριακόσια (300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€). 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής: 
• Αίτηση του δικαιούχου , στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN 
• Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. 
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ( φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015) 
• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015) 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών. 
Οι αιτήσεις για την ΠΕ Δράμας γίνονται στο Διοικητήριο στο γραφείο 334, στον 3ο όροφο, μέχρι 31/12/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521351334
Οι περιοχές της Δράμας που οι κάτοικοι είναι δικαιούχοι, περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα:Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2016 11:40
 
Καταβολή του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2016 07:48

Ξεκινά την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 00:01, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2016. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) .

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δε παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επομένη μέρα (1/12/2016).

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι  εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών –ανυψωτικών - οδοποιητικών - γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και - για τους πολίτες τρίτων χωρών - στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, από 10/9/2016 έως 30/11/2016.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος  και τα δικαιολογητικά,  οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr

 
Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών στα µητρώα του ΟΑΕ∆ έως 6/10 για πρόσβαση στο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2016 07:07

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έως την Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ».

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα. Με την ολοκλήρωση της τετράµηνης εργασιακής εµπειρίας, οι πρακτικά ασκούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ µηνών.

Για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη µεταξύ των προσφερόµενων από τους εργοδότες θέσεων εργασιακής εµπειρίας µε επίβλεψη στον χώρο εργασίας, µε τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυµούν να απασχοληθούν στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕ∆ καλεί:

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στην Ενότητα «Επιθυµητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειµένου να εγγραφούν και να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εργασιακούς συµβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης.

Σηµειώνεται ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράµµατος, θα γίνει σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύµφωνα µε τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τοµείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατοµικευµένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συµβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις µε σειρά προτεραιότητας. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στους γονείς ανήλικων τέκνων, µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες, και έπονται οι άνεργοι µε την µεγαλύτερης διάρκειας (σε ηµέρες), εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕ∆.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1. Οι άνεργοι που εµφανίζονται ως εξαρτώµενα µέλη θα προσκοµίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος ή το Ε1 του ατόµου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό µέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

• Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ.

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελτίο Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο).

• Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

• Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών. Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ προκειµένου να τα δηλώσουν και να προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, προκειµένου να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» µπορούν να προσέρχονται στα ΚΠΑ, για την επικαιροποίηση του βιογραφικού τους ή την εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2016.

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016 13:29

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δράμας συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας κ.κ. Μ. Μουζάλα και Π. Αντωνάκο με θέμα τον καθορισμό τιμής των εργατικών κατοικιών στους οποίους δεν έχουν δοθεί οριστικά παραχωρητήρια.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας, συν. Γ. Σαβρίδης, ως συντονιστής της όλης προσπάθειας, δήλωσε ότι ο στόχος του Υπουργείου όπως διαφαίνεται είναι σε σωστή κατεύθυνση παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και είναι ευχής έργον αυτή η υπόθεση της διανομής των οριστικών παραχωρητηρίων να λυθεί επιτέλους για να μην κρατούνται σε ομηρία οι δικαιούχοι.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του υπουργείου, κατέστησαν σαφές ότι γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στους οικισμούς, τις κακοτεχνίες και τα προβλήματα τα οποία καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν οι δικαιούχοι. Δήλωσαν ότι, στις προθέσεις τους είναι να εξετάσουν σε βάθος το θέμα με απώτερο σκοπό να μην αδικηθούν οι δικαιούχοι.

Στόχος τους είναι να φθάσουν στον ενιαίο υπολογισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, τιμή η οποία θα είναι χαμηλότερη από αυτήν που έχει οριστεί πριν από μερικά χρόνια.

Κατά τη συνάντηση, πολλοί κάτοικοι των οικισμών της Π.Ε. Δράμας έλαβαν το λόγο και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις κακοτεχνίες των κατοικιών που παρέλαβαν καθώς και την αδυναμία τους να πληρώσουν χρήματα τα οποία αφ’ ενός είναι πολλά για τις δυνατότητες τους και αφ’ ετέρου είναι δυσανάλογα ως προς την ποιότητα των σπιτιών που τους δόθηκαν.

Οργή, θυμός και αγανάκτηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των παρεμβάσεων των δικαιούχων, καθώς τα προβλήματα στις εργατικές κατοικίες τόσο εντός όσο και εκτός, στους οικισμούς, είναι πολλά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στον οικισμό του Αγίου Σάββα,  που εδώ και 3 χρόνια τα φώτα στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό δεν δουλεύουν, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των πεζών. Η πλειονότητα των δικαιούχων ήταν της άποψης ότι πρέπει να καθοριστεί ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 3.000 – 5.000 Ευρώ ανά διαμέρισμα, αφού ήδη έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα για να διορθώσουν τις κακοτεχνίες. Επιπλέον, όλοι συμφώνησαν ότι ο ενιαίος υπολογισμός για όλη τη χώρα, δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των δικών μας περιοχών έναντι των ανεπτυγμένων (Αθήνα, Κρήτη, Ρόδος κ.λπ.)

Ανάλογα του κλίματος, ήταν και αυτά που είπε ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου, κ. Β. Γιαννόπουλος, εκπροσωπώντας όλους τους κατοίκους της ακριτικής περιοχής, ο οποίος και ζήτησε ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους ανθρώπους που ζούνε εκεί με τις ιδιαίτερες αντίξοες καιρικές –και όχι μόνο- συνθήκες και είναι σημαντικό να παραμείνουν στον τόπο τους. Ανέφερε –μεταξύ άλλων- ότι ήδη στο Νευροκόπι έχουν ανάψει τις σόμπες και η κατάσταση στην οποία είναι οι εργατικές κατοικίες από άποψη θερμομόνωσης τετραπλασιάζουν το κόστος της θέρμανσης, το οποίο για τους Νευροκοπιώτες διαρκεί 9 μήνες το χρόνο λόγω των ιδιαιτέρων χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Τέλος, παρόντες στη συνάντηση ήταν ο βουλευτής Δράμας κ. Δ. Κυριαζίδης ο οποίος στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί κι αυτός με το θέμα των εργατικών κατοικιών καθώς και ο αντιδήμαρχος κ. Άγγ. Σολάκης ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Δράμας.

Η Διοίκηση

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016 13:43
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 11 από 67