ΔΙΚΤΥΟ "ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2013 10:38

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας ιδρύθηκε το 1935. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση στο Ν. Δράμας και Ν.Π.Ι.Δ. Έχει στη δύναμή του τριάντα πέντε (35) πρωτοβάθμια σωματεία. Αποτελεί τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και τα μέλη του ενεργούν μέσα στα πλαίσια του Νομού και των καταστατικών, ανεξάρτητα από τους εργοδότες, τα κόμματα και την κυβέρνηση. Επιπλέον το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις μετά από απόφαση της Διοίκησής του με διεθνείς εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις για την ανταλλαγή πείρας – ενημέρωσης – συνεργασίας κλπ.

Σκοπός του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας είναι :

  1. Να συνενώνει όλα τα Σωματεία των εργατών και των υπαλλήλων που έχουν την έδρα τους στον νομό Δράμας για ενιαία συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.
  2. Να ενισχύει την εθνική, πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειας του και να υποβοηθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση των μελών των Σωματείων της δύναμής του.
  3. Να μεριμνά για την επέκταση και βελτίωση της εργατικής και κοινωνικής Νομοθεσίας και να επιβλέπει την εφαρμογή της.
  4. Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα τοπικά εργατικά και κοινωνικά ζητήματα και να κατευθύνει ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση αυτών.

Επιπλέον το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των εργαζόμενων γυναικών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους και την προσωπική ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα σωματεία και να προωθηθεί η εκλογή τους σε θέσεις ευθύνης στο σύνολο της δομής του συνδικαλιστικού Κινήματος(α΄βάθμια σωματεία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Γ.Σ.Ε.Ε).

Ενδεικτικά στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας για το έτος 2012-2013 μετέχουν εικοσιτέσσερις (24) εκλεγμένες γυναίκες στα Δ.Σ των α’βάθμιων σωματείων, έξι (6) στις Ελεγκτικές Επιτροπές α΄βάθμιων σωματείων και μία (1) στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2013 10:44