Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους 18-29 ετών PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2013 11:21

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18- 29 ΕΤΩΝ

Αφορά 35.000 ανέργους. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι οι νέοι που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας έχουν προοπτική να τοποθετηθούν σε σταθερή θέση απασχόλησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες για 5 ώρες ημερησίως).
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών (γεννηθέντες μετά την 1-1-1983), οι οποίοι μπορεί να είναι απόφοιτοι:

  • ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα υποδεχθούν άνεργους για πρακτική άσκηση, ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να υπάρχει σε αυτές καμία οικονομική ή ασφαλιστική επιβάρυνση.

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

· Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

· Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφ’ όσον υπάρχει)

· Επικυρωμένο πιστοποιητικό ξένων γλωσσών

· Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Επικυρωμένο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας(εκτός των εγγεγραμμένων σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις – μηχανικοί, ιατροί, δικηγόροι)

· Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από ΔΟΥ(οικ. έτος 2012)

· Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ο άνεργος νέος πρέπει να αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος)

Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ

· Επικυρωμένο Αντίγραφο απολυτηρίου ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ

· Επικυρωμένο Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Επικυρωμένο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας

· Επικυρωμένο Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από ΔΟΥ (οικ. έτος 2012)

· Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ο άνεργος νέος πρέπει να αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος)

 

 

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας.

Τηλ.επικοινωνίας:

2521034529 & 2521032546

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Απρίλιος 2013 11:23