ΠΑΡΟΧΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:12

Το κύριο έργο της κοινωνικής ασφάλισης είναι η ασφαλιστική προστασία τωνΑσφαλισμένων που εκδηλώνεται με τις παροχές. Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε:


  • Παροχές σε Είδος που περιλαμβάνουν την περίθαλψη: Ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική, νοσοκομειακή, πρόσθετη κλπ.


  • Παροχές σε Είδος αποτιμώμενες σε Χρήμα


  • Παροχές σε Χρήμα που είναι τα διάφορα επιδόματα (ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας κλπ.) και τα έξοδα κηδείας.