ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 11:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο.Α.Ε.Δ.

Δ/νση Ασφάλισης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασίας). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Νόμοι και διατάγματα που καλύπτουν την παροχή, είναι τα ακόλουθα:

· Ν. 549/1977, Π.Δ. 776/77, Π.Δ. 221/97.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

· Παροχή στο Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

· Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.

2. Βεβαίωση του εργοδότη.

3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.