Ασφαλιστικά Θέματα
Ε.Κ.Α.Σ. PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:28

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)
(άρθρο 20 Ν. 2434/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 Ν.2556/97)

Δικαιούχοι-προϋποθέσεις-ποσό

 • Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους (για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας).
 • Τα ετήσια οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν αθροιστικά οι συνταξιούχοι (συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, ατομικό φορολογητέο εισόδημα, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα) επανακαθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
 • Τα χορηγούμενα ποσά Ε.Κ.Α.Σ., όπως προσδιορίζονται με την Υπουργική Απόφαση, κυμαίνονται, ανάλογα με το ύψος του ποσού της καταβληθείσας σύνταξης.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (έντυπη)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σημείωση: Το Ε.Κ.Α.Σ., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ηλικίας και εισοδήματος των συνταξιούχων, καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, με δυνατότητα πενταετούς αναδρομικότητας (Εγκύκλιος: 55/2002)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 21:24
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:24

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:
Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Δημοσίου.

Εξαίρεση:
Δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, όσοι ασφ/νοι συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων,
α) επέλεξαν για κύρια σύνταξη το Δημόσιο, μετά την μονιμοποίησή τους με το ν.δ. 874/71 ή
β) είχαν ασφάλιση Δημοσίου για κύρια σύνταξη και παρά το γεγονός αυτό, τα Ταμεία τους, βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, τους επέτρεπαν να ασφαλίζονται σ΄ αυτά.

Προσοχή: Για το ΕΤΕΑΜ, η αιτία συνταξιοδότησης (γήρας - αναπηρία - θάνατος) καθορίζεται από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα και είναι πάντα η ίδια με του κύριου φορέα.
Επίσης, από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα αντλούνται για το ΕΤΕΑΜ βασικά ασφ/κά στοιχεία ανά αιτία συντ/σης, όπως είναι: η ηλικία για τις συντάξεις γήρατος, το ποσοστό και η διάρκεια της αναπηρίας για τις συντάξεις αναπηρίας, τα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας θανόντα ασφ/νου ή συντ/χου, το ποσοστό κάθε μέλους στην σύνταξη, η διάρκεια καταβολής αυτής κ.ά. για τις συντάξεις θανάτου.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

α) Για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ, που για πρώτη φορά υπαχθήκανε στην ασφάλιση του Ταμείου, αμέσως μετά την ίδρυσή του, απαιτούνται: 1000 ημέρες εργασίας για τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες, από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 175 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν 4050 ΗΕ και στη συνέχεια, ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου, που αυξάνονται ομοίως προοδευτικά από 12/2/2004 ως εξής:
4200 ΗΕ (ισχύς 12/2 - 31/12/2004)
4350 ΗΕ (ισχύς 1/1 - 31/12/2005)
4500 ΗΕ (ισχύς από 1/1/2006 και εφεξής)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ
1/11/1980 Απασχολούμενοι σε λιγνιτωρυχεία - μεταλλεία - λατομεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1980 έως 31/12/1985: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1986 έως 31/12/1986: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3275 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 4050 ΗΕ
Από 12/2/2004 έως 31/12/2004: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4500 ΗΕ
1/11/1981 Θυρωροί μεγάρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, θυρωροί πολυκατοικιών, έμμισθοι λογιστές ιδιωτικών επιχειρήσεων, βοηθοί λογιστές, Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, έμμισθοι φαρμακοποιοί ιδιωτικών επιχειρήσεων

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1981 έως 31/12/1986: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4500 ΗΕ
1/2/1983 Υποχρεωτικά ασφ/νοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, που δεν υπάγονται για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/2/1983 έως 31/12/1988: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 2925 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3100 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2008 έως 31/12/2008: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2009 έως 31/12/2009: 4500 ΗΕ

Προσοχή: Οι ασφ/νοι του ΕΤΕΑΜ που ανήκουν σε μια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες υπαγωγής και απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε εποχικό επάγγελμα, μπορούν να συμπληρώσουν τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους, αναγνωρίζοντας με εξαγορά τον χρόνο που τους λείπει, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ταμείου: 750 ημέρες εργασίας για τα πέντε πρώτα χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες όπως αναφέρονται παραπάνω πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου.

β) Με τις εκάστοτε ισχύουσες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ (όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω) συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, οι εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:
 • Οι ασφ/νοι που προέρχονται από συγχωνευθέντα στο ΕΤΕΑΜ Ταμεία

 • Οι ασφ/νοι που εργάζονται σε επαγγέλματα (ή ειδικότητες) υπαχθέντα αρχικά στην ασφάλιση άλλων ταμείων, τα οποία περιήλθαν στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, μετά την συγχώνευση των Ταμείων αυτών στο ΕΤΕΑΜ

 • Οι ασφ/νοι που συνταξιοδοτούνται με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης και άλλου επικουρικού ταμείου

γ) Με 11.100 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (χρόνος ασφ/σης συγχ/ντος Ταμείου ή και χρόνος ασφ/σης ΕΤΕΑΜ).

δ) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, στις μητέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67%, ή συζύγους αναπήρων με Π.Α. 80% (αρθ. 58 παρ. 5 Ν. 3518/06).

ε) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση στους πατέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67% και με δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπό προϋποθέσεις από τον ασφαλισμένο πατέρα (άρθ. 140 Ν. 3655/08).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αφετηρία για τον προσδιορισμό των χρονικών προυποθέσων που απαιτούνται κατά περίπτωση για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι το χρονικό σημείο στο οποίο θεμελιώθηκε το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη.

 • Χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΕΤΕΑΜ:
α) ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Χρόνος πραγματικής ασφ/σης
 • Χρόνος προαιρετικής ασφ/σης
 • Χρόνος Εθν. Αντίστασης
 • Χρόνος κυοφορίας - λοχείας
β) ΠΛΗΡΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Χρόνος πραγματικής ασφ/σης
 • Χρόνος προαιρετικής ασφ/σης
 • Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 • Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • Χρόνος επιδότησης ασθενείας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10 ετία)
 • Χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφ/νος έλαβε σύνταξη αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ
 • Χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 • Χρόνος Εθν. Αντίστασης
 • Χρόνος κυοφορίας - λοχείας
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:26
 
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ) PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:23
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Το ποσό της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον ο συνταξιούχος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (σχετικά γνωματεύουν οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, μόνο εφόσον είναι τυφλοί.

Προσοχή:


 • Από 12/2/2004 οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 612/77, δικαιούνται το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό της σύνταξής τους και χωρίς να απαιτείται η παραπομπή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές.


 • Στους συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΑΑ χορηγείται μόνο στη σύνταξη εκείνη που το ποσό της είναι μεγαλύτερο.


Δικαιολογητικά:
Για τη χορήγηση του ΕΑΑ απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης.
 
βιβλιάριο υγείας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:19
Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ατομικό:

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

Οικογενειακό:
 • Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο, από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.
 • Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.
 • Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.
 • Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.
 • Για στρατευθέντες ασφαλισμένους και μέλη οικογενείας ισχύει καθ' όλο το χρόνο της στράτευσης και μέχρι έξι μήνες μετά την απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Τον Σεπτέμβρη κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους με βάση τις εγγραφές της ασφαλιστικής τους ιστορίας ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο όπως ακριβώς και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

 • Αμεσα ασφ/νοι

  1. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου θα εμφαίνονται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης (ή όπως θα διαμορφώνονται δέκα (10) κατ' έτος μέχρι 100 ημέρες το 2013) το προηγούμενο έτος ή 15μηνο. Το έντυπο αυτό, μπορεί να το προμηθευτεί ο ασφ/νος από τον εργοδότη του.
  2. Μία φωτογραφία ταυτότητας
  3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).
  4. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
  5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.
 • Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη).
  3. Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
   Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
   Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
  4. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.
  Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.
Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)

 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  1. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.
  2. Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.
  3. Μία φωτογραφία πρόσφατη.
  4. Την ταυτότητά του/της.
  5. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
 • Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

  1. Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  2. Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.
 •  
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
  Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:16

  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν:


  • Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους (Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας , ΝΠΔΔ κ.λπ.) και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.


  • Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.


  • Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.


  • Τα μέλη οικογένείας τους.


  • Τους αλλοδαπούς.


  Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων, που παρέχουν την εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που στερούνται επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομποί, αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές).

  Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών.

  Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών)

  Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική

  Αυτό σημαίνει ότι, η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.
  Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και από άλλους Οργανισμούς.

  Δικαιώματα Παροχών

  Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  Νοσοκομειακή περίθαλψη
  Επιδόματα ασθενείας ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π.
  Σύνταξη
  Παροχές
  Από τον ΟΑΕΔ
  Επίδομα ανεργίας
  Επίδομα στράτευσης
  Οικογενειακά επιδόματα
  Από τον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)
  Στεγαστικά δάνεια ή έτοιμη κατοικία
  Επιδότηση ενοικίου
  Από την Εργατική Εστία
  Κοινωνικός Τουρισμός
  Ψυχαγωγία
   
  << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

  Σελίδα 1 από 2